prof. dr hab. Tomasz Sójka (UAM)

Jest pracownikiem naukowym (profesorem nadzwyczajnym) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie spółek i rynku kapitałowego. Jest autorem wielu publikacji w tym zakresie, a także uznanym wykładowcą i praktykiem.