Nowość

Wierzycielski obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania i odpowiedzialność za jego naruszenie

Wybierz Wersję:
 • 229,00 zł z VAT
 • 229,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

 • Dostęp od razu po zakupie [?]

   Zabezpieczenie: Watermark

  Użytkowanie, kopiowanie, drukowanie w granicach licencji - więcej ›

Monografia zawiera opracowanie zagadnienia roli wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika, a także jego odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku... więcej ›

Opis książki

Wierzycielski obowiązek współdziałania przy wykonywaniu zobowiązania i odpowiedzialność za jego naruszenie to publikacja, która dotyczy zagadnienia roli wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania przez dłużnika, a także jego odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku. Problematyka ta, choć odnosząca się do każdego zobowiązania, była jednocześnie stosunkowo słabo rozpoznana. Publikacja, przynajmniej częściowo, wypełnia tę lukę.

W opracowaniu przybliżone zostało przede wszystkim samo współdziałanie wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania, a następnie problematyka odpowiedzialności wierzyciela za naruszenie obowiązku takiego współdziałania i jego konstrukcja na gruncie KC. W szczególności omówiono na czym polega naruszenie zobowiązania, a zwłaszcza zwłoka wierzyciela. Wyodrębnione i przedstawione zostały także poszczególne konsekwencje obciążające wierzyciela z tego tytułu, że naruszył obowiązek współdziałania. Opracowanie obejmuje w końcu także problematykę umownego kształtowania odpowiedzialności wierzyciela w tej sferze, a zwłaszcza zakresu swobody kontraktowej przysługującej stronom.

Autor publikacji, dr hab. Piotr Konik jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a także radcą prawnym. Przedstawioną w pracy problematyką zajmuje się on zarówno w zakresie działalności naukowej, jak i w ramach praktyki zawodowej, co pozwala przyjmować, że publikacja ta będzie miała dużą doniosłość, zarówno naukową, jak i praktyczną.

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów

Literatura

Rozdział I. Obowiązek współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Dwoista sytuacja wierzyciela w zobowiązaniu
 • § 3. Przedstawienie wierzycielskiego obowiązku współdziałania – pojęcie i jego zakres
 • § 4. Obowiązek współdziałania i kryteria współdziałania wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Treść zobowiązania
  • III. Społeczno-gospodarczy cel zobowiązania
  • IV. Zasady współżycia społecznego
  • V. Ustalone zwyczaje
  • VI. Należyta staranność wierzyciela przy wykonywaniu zobowiązania
 • § 5. Problem z abstrakcyjną konkretyzacją wierzycielskiego obowiązku współdziałania w zobowiązaniu
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Próba wyodrębnienia konkretnych obowiązków wierzyciela w ramach wierzycielskiego obowiązku współdziałania w zobowiązaniu
 • § 6. Charakter prawny obowiązku współdziałania
 • § 7. Aktualizacja wierzycielskiego obowiązku współdziałania

Rozdział II. Odpowiedzialność wierzyciela za naruszenie zobowiązania w zakresie wierzycielskiego obowiązku współdziałania

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Pojęcie odpowiedzialności wierzyciela za naruszenie zobowiązania
 • § 3. Konstrukcja odpowiedzialności wierzyciela za naruszenie zobowiązania na gruncie Kodeksu cywilnego
 • § 4. Naruszenie zobowiązania przez wierzyciela
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Zwłoka wierzyciela
 • § 5. Konsekwencje przy wszystkich kategoriach zobowiązań
  • I. Konsekwencja odszkodowawcza
  • II. Konsekwencja w postaci doprowadzenia do fikcji spełnienia świadczenia
  • III. Konsekwencja w postaci zwolnienia dłużnika z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania
  • IV. Wątpliwości odnośnie do konsekwencji w postaci przejścia na wierzyciela ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu świadczenia
  • V. Konsekwencja w postaci wygaśnięcia zobowiązania
  • VI. Wątpliwości co do konsekwencji polegającej na możliwości przymuszenia wierzyciela do współdziałania
  • VII. Zagadnienie konsekwencji w postaci modyfikacji rozmiaru świadczenia
 • § 6. Konsekwencje przy niektórych typach zobowiązań
  • I. Uwaga wstępna
  • II. Konsekwencja polegająca na jednostronnym wygaszeniu zobowiązania przez dłużnika
  • III. Konsekwencja w postaci jednostronnego ukształtowania zobowiązania (przy jego utrzymaniu w mocy) przez dłużnika 94
  • IV. Konsekwencja w postaci wydłużenia czasu bezskuteczności oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy bądź o obniżeniu ceny oraz wstrzymania realizacji obowiązku dłużnika naprawy rzeczy wadliwej lub jej wymiany na wolną od wad
  • V. Konsekwencja polegająca na wyłączeniu stosowania domniemania co do zaistnienia niezgodności z umową dotycząca umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych
  • VI. Konsekwencja w postaci powstania stanu wymagalności świadczenia należnego dłużnikowi
 • § 7. Zbieg konsekwencji

Rozdział III. Umowne kształtowanie odpowiedzialności wierzyciela za naruszenie zobowiązania

 • § 1. Wprowadzenie
 • § 2. Kryteria dokonywania oceny dopuszczalności i zakresu umownego kształtowania przez strony odpowiedzialności wierzyciela za naruszenie zobowiązania
  • I. Uwaga ogólna
  • II. Kryterium ustawy
  • III. Kryterium zasad współżycia społecznego
  • IV. Kryterium właściwości (natury) zobowiązania
 • § 3. Sfery szczegółowej analizy
 • § 4. Umowne kształtowanie sfery obowiązków wierzyciela
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Wyłączenie wierzycielskiego obowiązku współdziałania
  • III. Ograniczenie wierzycielskiego obowiązku współdziałania
  • IV. Przerzucenie na dłużnika obowiązku zachowań objętych wierzycielskim współdziałaniem
  • V. Rozszerzanie zakresu obowiązków wierzyciela
 • § 5. Umowne kształtowanie sfery konsekwencji obciążających wierzyciela
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Umowne kształtowanie sfery konsekwencji obciążających wierzyciela w odniesieniu do wszystkich zobowiązań
   • 1. Umowne kształtowanie konsekwencji odszkodowawczej
    • 1.1. Uwaga ogólna
    • 1.2. Problematyka wyłączenia odpowiedzialności
    • odszkodowawczej za zwłokę wierzyciela
    • 1.3. Kształtowanie (modyfikowanie) przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej
     • 1.3.1. Kształtowanie zdarzenia szkodzącego (zwłoki wierzyciela)
     • 1.3.2. Kształtowanie rozmiaru szkody
     • 1.3.3. Kształtowanie rozmiaru odszkodowania
     • 1.3.4. Kształtowanie związku przyczynowego
   • 2. Umowne kształtowanie konsekwencji polegającej na możliwości stworzenia fikcji spełnienia świadczenia, w tym przez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
   • 3. Umowne kształtowanie odpowiedzialności wierzyciela w zakresie konsekwencji polegającej na możliwości przymuszenia wierzyciela do współdziałania
   • 4. Umowne kształtowanie konsekwencji polegającej na wyłączeniu odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania
   • 5. Umowne kształtowanie konsekwencji w postaci przejścia na wierzyciela ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu świadczenia
   • 6. Umowne kształtowanie odpowiedzialności wierzyciela w zakresie konsekwencji polegającej na wygaśnięciu zobowiązania w wyniku niemożliwości świadczenia
  • III. Umowne kształtowanie konsekwencji występujących przy niektórych typach zobowiązań
   • 1. Umowne kształtowanie konsekwencji polegającej na możliwości jednostronnego wygaszenia przez dłużnika zobowiązania
   • 2. Umowne kształtowanie konsekwencji w postaci jednostronnego ukształtowania zobowiązania przez dłużnika
   • 3. Umowne kształtowanie konsekwencji w postaci wstrzymania realizacji obowiązku dłużnika naprawy rzeczy wadliwej lub jej wymiany na wolną od wad oraz wydłużenia stanu bezskuteczności oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny
   • 4. Umowne kształtowanie konsekwencji polegającej na wyłączeniu stosowania domniemania co do zaistnienia niezgodności z umową dotyczącą dostarczania treści cyfrowych lub usług cyfrowych
   • 5. Umowne kształtowanie konsekwencji w postaci powstania stanu wymagalności świadczenia należnego dłużnikowi
 • § 6. Umowne wprowadzenie konsekwencji nieprzewidzianych przez Kodeks cywilny
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Umowne wprowadzenie konsekwencji polegającej na możliwości przymusowej realizacji współdziałania wierzycielskiego
  • III. Umowne wprowadzenie konsekwencji polegającej na doprowadzeniu do wygaszenia zobowiązania
  • IV. Umowne wprowadzenie konsekwencji polegającej na doprowadzeniu do fikcji spełnienia świadczenia w trybie pozasądowym
  • V. Umowne wprowadzenie konsekwencji odszkodowawczej w postaci odpowiednika kary umownej przy naruszeniu zobowiązania przez dłużnika
  • VI. Umowne wprowadzenie konsekwencji polegającej na obowiązku zapłaty przez wierzyciela określonej kwoty na rzecz dłużnika
  • VII. Umowne wprowadzenie konsekwencji polegającej na modyfikacji rozmiaru lub przedmiotu świadczenia
  • VIII. Umowne wprowadzenie konsekwencji polegającej na możliwości zastępczego wykonania czynności przez dłużnika

Podsumowanie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Rok wydania: 2024
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 220
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 400 g
 • ISBN: 978-83-8356-318-3
 • EAN: 9788383563183
 • Kod serwisu: 00999600

Kategorie

Tagi