dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK

Profesor w Katedrze Prawa Cywilnego, Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w latach 1995–2011 pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Zespołów Problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, dwukrotny stypendysta Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu, członek Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczący Komitetu Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny. Autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa cywilnego (m.in. współautor tomów 5 i 6 Systemu Prawa Prywatnego), prawa handlowego i arbitrażu.