Łukasz Rogowski

Doradca podatkowy, specjalizujący się w podatkach i opłatach lokalnych, autor publikacji dotyczących podatku od nieruchomości oraz ordynacji podatkowej. Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i Zabezpieczeń Urzędu Miasta Szczecin. Prowadzi szkolenia dla pracowników gminnych organów podatkowych.