Sprawdź fragment

Materiały do pobrania

Bestseller

Excel w nauczaniu rachunkowości. Pliki z przykładami, zadaniami i raportami

Sprawdź fragment

Materiały do pobrania

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Narzędzie nauczania rachunkowości oparte o uniwersalny program Excel. Książka zawiera wyczerpujące wyjaśnianie zasad rachunkowości, metod księgowania i tworzenia podstawowych raportów. Wszystkie przykłady opisane w książce dostępne są do pobrania w formie edytowalnych plików Excela... więcej ›

Opis książki

Celem publikacji jest dostarczenie materiałów do nauczania rachunkowości opartych na nowoczesnych technologiach. Obecny sposób nauczania na kontach teowych wydaje się już przestarzały i bardzo odstaje od dzisiejszych warunków pracy księgowego, narzędzi i przepisów rachunkowości.

W związku z tym, że oferta księgowych programów komputerowych na rynku oprogramowania jest bardzo różnorodna, jedynym uniwersalnym programem jest Excel. Zatem dla celów nauczania rachunkowości zaproponowano autorskie narzędzie wykonane w Excelu wykorzystane do ćwiczeń i prezentacji przykładów.

Wszystkie opisane w książce przykłady są dołączone do książki w formie plików Excela, które są do ściągnięcia ze strony internetowej.

Książka zawiera wyczerpujące wyjaśnienia:

 • zasad rachunkowości,
 • metod księgowania
 • tworzenia podstawowych raportów rachunkowości finansowej.

W nowoczesny sposób prezentuje nie tylko podstawowe oraz fundamentalne zagadnienia rachunkowości, ale również rozwiązania wprowadzone na mocy przepisów w ostatnich latach, takie jak JPK, split payment czy e-sprawozdania. Ponadto uwzględnia zmiany w zasadach wynagrodzeń wprowadzone przez Polski Ład.

Po zapoznaniu się z tą książką Czytelnik powinien nabyć jednocześnie wiedzę z zakresu rachunkowości oraz umiejętności wykorzystania Excela w pracy księgowego.

Oprócz podstawowych informacji z zakresu rachunkowości (przeznaczonych dla studentów i uczniów szkół ekonomicznych) książka prezentuje treści kierowane do praktyków pracujących w działach księgowych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • czym jest bilans otwarcia i jak go przygotować,
 • jak należy księgować operacje gospodarcze dotyczące zdarzeń bilansowych i wynikowych – w publikacji znajdują się liczne przykłady dekretów (przyjęcie środka trwałego, amortyzacja i umorzenie, sprzedaż czy likwidacja środka trwałego, obroty magazynowe, wydania z magazynu, operacje kasowe, bezgotówkowe, różnice kursowe, przychody i koszty (w tym międzyokresowe),
 • jak należy dokonywać wyceny rozrachunków w walutach obcych ­ omówiono księgowanie przeliczeń faktur walutowych,
 • jak księgować płatności dokonywane za pomocą mechanizmu podzielonej płatności,
 • jak prowadzić monitoring rozrachunków krajowych (wiekowanie należności),
 • jak wyceniać produkcję za pomocą kalkulacji podziałowej i doliczeniowej – zaprezentowano zestawienie księgowań i kalkulacji kosztów, a także wyjaśniono jak je zaksięgować,
 • jak przeksięgować konta wynikowe na konto 860,
 • jaką rolę w księgowości pełni JPK, a także jak wygląda nowa struktura JPK wprowadzona od 1.1.2022 r. (JPK_V7),
 • w jaki sposób otworzyć JPK przy pomocy arkusza kalkulacyjnego,
 • jak za pomocą programu Excel ustalić podstawę opodatkowania (przejście z wyniku bilansowego na podatkowy – omówiono uwzględnienie przychodów niepodatkowych oraz NKUP-ów),
 • jak ustalać, rozliczać i księgować zaliczki miesięczne na bazie dokonywanych transakcji gospodarczych (w programie Excel) – przedstawiono procedurę wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • jak tworzyć plan kont, aby właściwie rozliczać VAT – zamieszczono przykłady dekretów z uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksport/import,
 • jak za pomocą programu Excel rozliczać VAT z US – przedstawiono rozbudowane dekrety operacji gospodarczych,
 • jak przygotować e-sprawozdanie za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów.

Książka jest adresowana do studentów rachunkowości, uczniów szkół ekonomicznych, przygotowujących się do zawodu księgowego oraz księgowych, którzy chcą usprawnić swoją pracę w działach finansowo-księgowych.

Pliki dołączone do książki mogą służyć jako wstęp i inspiracja do tworzenia własnych raportów księgowych. Książka pomoże również kierownikom jednostek zrozumieć zasady księgowości.

Spis treści

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wstęp

Rozdział I. Rachunkowość na przestrzeni wieków

 • 1. Rozwój rachunkowości na świecie
 • 2. Historia rachunkowości w Polsce
 • 3. Narzędzia i techniki rachunkowe
 • 4. Zadanie i test

Rozdział II. Rola rachunkowości w organizacji

 • 1. System informacyjny organizacji
 • 2. Rachunkowość jako system informacyjny
 • 3. Organizacja systemu informacyjnego rachunkowości w świetle obecnych przepisów
 • 4. Proces a operacja gospodarcza
 • 5. Zadanie i test

Rozdział III. Zasady rachunkowości

 • 1. Zasada memoriału
 • 2. Zasada współmierności
 • 3. Zasada podwójnego zapisu
 • 4. Zasada periodyzacji
  • 4.1. Zasada istotności
  • 4.2. Zasada ciągłości
  • 4.3. Zasada ostrożności wyceny
  • 4.4. Zasada kontynuacji działalności
 • 5. Test

Rozdział IV. Konto księgowe i plan kont

 • 1. Konto księgowe
 • 2. Plan kont
 • 3. Zadanie i test

Rozdział V. Majątek jednostki

 • 1. Majątek trwały
 • 2. Majątek obrotowy
 • 3. Zadanie i test

Rozdział VI. Finansowanie majątku jednostki

 • 1. Kapitały własne
 • 2. Zobowiązania
 • 3. Zadanie i test

Rozdział VII. Bilans przedsiębiorstwa

 • 1. Bilans – ustawa o rachunkowości
 • 2. Bilans – zagadnienia ogólne
 • 3. Bilans – wzór
 • 4. Bilans – zasilenie danymi
 • 5. Bilans – ogólne zasady sporządzania
 • 6. Zadanie i test

Rozdział VIII. Rachunek zysków i strat (rachunek wyników)

 • 1. Rachunek zysków i strat – ogólne założenia
 • 2. Rachunek porównawczy
 • 3. Rachunek kalkulacyjny
 • 4. Zadanie i test

Rozdział IX. Bilans oraz rachunek zysków i strat jako całość

 • 1. Wynik netto jako ogniwo łączące bilans z rachunkiem zysków i strat
 • 2. Zadania i test

Rozdział X. Narzędzia księgowe

 • 1. Programy komputerowe
 • 2. Metodyka AND
 • 3. Zadania i test

Rozdział XI. Dokumentacja operacji gospodarczych

 • 1. Rodzaje operacji
 • 2. Ewidencja dowodów księgowych
 • 3. Test

Rozdział XII. Wstęp do księgowania

 • 1. Zasady księgowania operacji
 • 2. Zadania i test

Rozdział XIII. Bilans otwarcia

 • 1. Prezentacja bilansu otwarcia
 • 2. Obroty rozpoczęcia
 • 3. Zadania i test

Rozdział XIV. Aktywa trwałe

 • 1. Podział środków trwałych oraz stawki amortyzacyjne dla poszczególnych ich grup i podgrup
 • 2. Przyjęcie środka trwałego
 • 3. Amortyzacja i umorzenie
 • 4. Sprzedaż i likwidacja środka trwałego
 • 5. Zadania i test

Rozdział XV. Aktywa obrotowe – krótkoterminowe aktywa finansowe

 • 1. Środki pieniężne w kasie
 • 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
 • 3. Waluty
 • 4. Zadania i test

Rozdział XVI. Aktywa obrotowe – zapasy

 • 1. Charakterystyka zapasów
 • 2. Obroty magazynowe
 • 3. Poziomy obrotu towarowego
 • 4. Inwentaryzacja magazynów
 • 5. Zadania i test

Rozdział XVII. Rozrachunki

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Należności krajowe z kontrahentami
 • 3. Zobowiązania krajowe z kontrahentami
 • 4. Monitoring rozrachunków krajowych
 • 5. Płatności zwykłe
 • 6. Płatności MPP (mechanizm podzielonej płatności)
 • 7. Rozrachunki walutowe
 • 8. Rozrachunki z pracownikami
 • 9. Rozrachunki publicznoprawne
 • 10. Zadania i test

Rozdział XVIII. Wynagrodzenia

 • 1. Osobowy fundusz płac (OFP) – wyliczanie
 • 2. Bezosobowy fundusz płac (BFP) – wyliczanie
 • 3. Księgowanie wynagrodzeń
 • 4. Zadania i test

Rozdział XIX. Koszty w przedsiębiorstwie

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Układy kosztów
  • 2.1. Koszty rozliczane tylko wg kosztów rodzajowych (zespół 4)
  • 2.2. Koszty rozliczane wg kosztów rodzajowych z kontem rozliczenia kosztów (zespół 4 i konto 490)
  • 2.3. Koszty rozliczane tylko wg kosztów w układzie funkcjonalnym (zespół 5)
  • 2.4. Koszty rozliczane wg kosztów rodzajowych i kosztów funkcjonalnych (układ mieszany)
 • 3. Rozliczenie międzyokresowe kosztów
 • 4. Zadania i test

Rozdział XX. Księgowość przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • 1. Rodzaje kalkulacji kosztów
 • 2. Kalkulacja podziałowa
 • 3. Kalkulacja doliczeniowa
 • 4. Zadania i test

Rozdział XXI. Przychody i koszty

 • 1. Przychody z działalności operacyjnej
 • 2. Pozostałe przychody operacyjne
 • 3. Przychody finansowe
 • 4. Koszty operacyjne
 • 5. Pozostałe koszty operacyjne
 • 6. Koszty finansowe
 • 7. Zadanie i test

Rozdział XXII. Kapitały własne

 • 1. Definicja kapitałów własnych
 • 2. Wysokość kapitału zakładowego
 • 3. Księgowania dotyczące kapitału własnego
 • 4. Test

Rozdział XXIII. Podatek od towarów i usług

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Podatek należny
 • 3. Podatek naliczony
 • 4. Podatek od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
  • 4.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) a VAT
  • 4.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie usługi (zakup usługi z terenu UE) a VAT
  • 4.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (sprzedaż towarów do UE) a VAT
  • 4.4. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług (sprzedaż usług do UE) a VAT
 • 5. Transakcje pozawspólnotowe a VAT
  • 5.1. Eksport towarów
  • 5.2. Eksport usług
  • 5.3. Import towarów
  • 5.4. Import usług
 • 6. Rozliczenie podatku z urzędem skarbowym
 • 7. Należyta staranność a prawo do odliczenia naliczonego VAT
 • 8. Zadanie i test

Rozdział XXIV. Podatek dochodowy

 • 1. Ustalenie podstawy opodatkowania
 • 2. Zaliczki na podatek dochodowy oraz CIT-8
 • 3. Rozliczenie podatku przez osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe
 • 4. Zadania i test

Rozdział XXV. Jednolity Plik Kontrolny

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Plik JPK_V7M i JPK_V7K
 • 3. JPK_KR
 • 4. JPK_FA
 • 5. Plik JPK_MAG
  • 5.1. Sekcja PZ
  • 5.2. Sekcja WZ
  • 5.3. Sekcja RW
  • 5.4. Sekcja MM
 • 6. Plik JPK_WB
 • 7. Zarządzanie plikami JPK
 • 8. Zadania i test

Rozdział XXVI. Zamknięcie roku

 • 1. Zagadnienia ogólne
 • 2. Inwentaryzacja
 • 3. Wycena walut
 • 4. Przeksięgowania kont wynikowych na konto 860
 • 5. Zadanie i test

Rozdział XXVII. E-sprawozdania finansowe

 • 1. Kompetencje księgowego
 • 2. Przygotowanie e-sprawozdania z systemu ERP
 • 3. Przygotowanie e-sprawozdania w niezależnym oprogramowaniu
 • 4. Przygotowanie e-sprawozdania w aplikacji Ministerstwa Finansów
  • 4.1. Wprowadzenie do sprawozdania
  • 4.2. Bilans
  • 4.3. Rachunek zysków i strat
  • 4.4. Zestawienie zmian w kapitale
  • 4.5. Rachunek przepływów pieniężnych
  • 4.6. Nota podatkowa oraz załączniki
  • 4.7. Generowanie i wysyłka e-sprawozdania
 • 5. Zadania i test

Pliki do pobrania

Repozytorium C.H.Beck

Materiały dodatkowe w cenie książki

Do książki została dołączona karta zdrapka umożliwiająca pobranie materiałów uzupełniających publikację.

Pobierz materiały dostępne w formie plików Excel:

 • 27 testów,
 • 20 ćwiczeń, zadań i rozwiązań,
 • 19 przykładów,
 • wypełniony bilans oraz rachunek zysków i strat.

Wejdź na stronę repozytorium.beck.pl i wprowadź kod ze zdrapki.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 416
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 660 g
 • ISBN: 978-83-8235-415-7
 • EAN: 9788382354157
 • Kod serwisu: 00904700

Kategorie