dr Adam Stopyra

Doktor nauk prawnych, adwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, administracyjnym oraz bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących sektora finansowego. Arbiter Sądu Polubownego KNF.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.