dr Adam Wróbel

Adiunkt w Katedrze Prawa Sądowego, Wydział Prawa i Ekonomii na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.