dr Adriana Tomczyk

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.