adw. dr hab. Rafał Wrzecionek, prof. UZ

Adwokat, dr hab. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.