adw. dr Rafał Wrzecionek

Adwokat, dr hab. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.