dr Adrianna Ogonowska

Prawnik, doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących odpadów komunalnych oraz ocen oddziaływania na środowisko, w tym: „Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim. Ze wzorami dokumentów i schematami" oraz „Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach" (we współautorstwie). Stypendystka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Lizbonie w roku akademickim 2018/2019. Ekspert w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu prawa ochrony środowiska dotyczących gospodarowania odpadami oraz ochrony przyrody.