dr hab. Anna Barczak

Prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących aspektów działalności samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, w tym: „Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza", „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Aspekty materialne i finansowe" (we współautorstwie), „Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim. Ze wzorami dokumentów i schematami" (we współautorstwie); „Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach" (we współautorstwie). Stypendystka Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Lizbonie w roku akademickim 2018/2019. Ekspert usługi szkoleniowej w ramach Transition Facility „Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie". Aktualnie współpracuje z kancelarią radcy prawnego Mariusza Kowalewskiego oraz podmiotem gospodarczym Standard Systems Sp. z o.o.