dr Agnieszka Sinkiewicz

Notariusz w Ostródzie, członek centrum naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.