dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN; ekspertka Rady Europy w Programie „Help in the 28”; autorka publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz tematyki praw pamięci.