Aleksandra Rudkowska

Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.