dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. USz

Kierownik Zespołu badawczego prawa cywilnego procesowego i informatyzacji wymiaru sprawiedliwości Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny, autor licznych opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz przepisów ustalających status prawny komornika sądowego. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Prezes Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego oraz arbiter kilku polskich i zagranicznych stałych sądów arbitrażowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji (artykułów, części monografii, komentarzy) z zakresu postępowania cywilnego, w tym egzekucyjnego i zabezpieczającego, arbitrażu i mediacji, informatyzacji postępowania, a także z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.