Alina Klonowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest wykładowcą, trenerem, doradcą z zakresu budżetowania zadaniowego w administracji publicznej, a także nowoczesnych metod zarządzania w sektorze publicznym.

 • Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych
  %
  Książka stanowi cenny dorobek w dziedzinie finansów. Kompleksowo traktuje o ryzyku podatkowym i związanej z nim luce podatkowej. W opracowaniu podano definicję luki podatkowej, omówiono jej rodzaje...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2017 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Książka stanowi cenny dorobek w dziedzinie finansów. Kompleksowo traktuje o ryzyku podatkowym i związanej z nim luce podatkowej. W opracowaniu podano definicję luki podatkowej, omówiono jej rodzaje...