dr Andre Helin

Prezes Zarządu BDO Polska sp. z o.o.; biegły rewident z międzynarodowym doświadczeniem, Danish State Authorized Public Accountant; uznany autorytet i ekspert w dziedzinie audytu, rachunkowości, finansów i biznesu; ceniony doradca i wykładowca; autor wielu podręczników i artykułów stanowiących standard w polskiej rachunkowości.