dr Andrzej Huchla

Adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca podatkowy. Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa finansowego, przede wszystkim podatkowego, m. in. komentarza do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.