dr Andrzej Michór

Uniwersytet Opolski, doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce prawa rynków finansowych, w tym regulacji prawnej nowych technologii na rynkach finansowych.