dr Jacek Dybiński LL.M.

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów Master of Laws (LL.M.) na Harvard Law School. Ekspert i autor publikacji z zakresu prawa spółek, papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego oraz ładu korporacyjnego, w tym m.in. Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Handlowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z tej samej tematyki. Prelegent i panelista na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Stypendysta m.in. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Maxa Plancka, otrzymał grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odbył staże i studia naukowe w renomowanych ośrodkach akademickich, m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Yale Law School, Harvard Law School i na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Adwokat.