adw. dr Andrzej Ważny, prof. EWSPA

Adwokat, doktor nauk prawnych, profesor EWSPA, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie oraz egzaminator i wykładowca dla aplikantów adwokackich oraz adwokatów, członek rady naukowej czasopism „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych" oraz „Przedsiębiorstwo i Prawo", autor ponad 100 publikacji naukowych, pracował także w Biurze RPO, były Dziekan Wydziału Prawa EWSPA oraz były wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.