adw. dr Andrzej Ważny

Doktor nauk prawnych, były pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie pracownik Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.