Prof. UwB dr hab. Andrzej Sakowicz

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku oraz ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka. Stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.