dr Anna Deryng-Dziuk

Adiunkt na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, adwokat.