dr hab. Anna Dobaczewska

Dr hab. Anna Dobaczewska, profesor UG – Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Wieloletni wykładowca m.in. w zakresie prawa gospodarczego
publicznego, w tym zwłaszcza prawa działalności gospodarczej. Autorka licznych
publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie przedsiębiorców i prawie
ochrony konkurencji.

 • Nowe prawo przedsiębiorców
  15% taniej
  Promocja
  Monografia służyć ma ustaleniu, jak dalece nowe prawo przedsiębiorców, w szczególności ustawy mieszczące się w ramach tzw. Konstytucji dla biznesu przystają do dotychczasowych koncepcji...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
  109,65 zł 129,00 zł
  Monografia służyć ma ustaleniu, jak dalece nowe prawo przedsiębiorców, w szczególności ustawy mieszczące się w ramach tzw. Konstytucji dla biznesu przystają do dotychczasowych koncepcji...