Anna Karwińska

Profesor w Katedrze Socjologii, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK.