Anna Kobylańska

Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony własności intelektualnej. Jest aplikantem sądowym w apelacji warszawskiej, autorem artykułów prasowych.