mgr Anna Staszel

Anna Staszel – absolwentka kierunku rachunkowość i rewizja finansowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorantka oraz asystentka w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej i MSR. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Zdała pozytywnie wszystkie egzaminy na biegłego rewidenta. Obecnie odbywa aplikację na biegłego rewidenta.