prof. dr hab. Anna Tarwacka

prof. dr hab. Anna Tarwacka

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, filolog klasyczny, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UKSW. Autorka czterech monografii naukowych i licznych artykułów, współautorka podręcznika „Publiczne prawo rzymskie”. Zajmuje się rzymskim prawem publicznym i prywatnym. Prowadzi badania nad problematyką piractwa w starożytnym Rzymie, urzędem cenzora, a także prawnymi aspektami zbioru starożytnych dowcipów pt. „Philogelos”, tłumaczy i komentuje teksty źródłowe. Jest popularyzatorką antyku: prowadzi blog „Rzymianie i prawo” oraz kanał YouTube o tym samym tytule.