Anna Zaleska

Manager Crido Taxand w Dziale Doradztwa Europejskiego

Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na realizację innowacyjnych inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych, projektów związanych z tworzeniem centrów usług wspólnych, centrów IT, centrów B+R, a także w pozyskiwaniu pomocy w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ponadto posiada szerokie doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Doradzała wielu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w procesie pozyskiwania i wykorzystywania przyznanego dofinansowania publicznego, w tym przedsiębiorstwom z sektora energetycznego, IT, R&D, medycznego. W Zespole Doradztwa Europejskiego w Crido Taxand od 2007 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Administracja oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2. Jest autorką artykułów o tematyce związanej z procesem pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków pomocy publicznej, a także procesem rozliczania dofinansowanych projektów m.in. dla magazynu Fundusze Europejskie, miesięcznika Forbes i dziennika „Rzeczpospolita”. Ponadto jest współautorką raportu przygotowanego we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych „Rynek B+R w Polsce”.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.