Anna Zołotar

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2005 r. pracuje w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, aktualnie na stanowisku starszego radcy orzecznictwa. Asystentka naukowa Sędziego TK. Od 2008 roku współpracuje z Wydawnictwem C.H.Beck. Autorka i współautorka opracowań i artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego, publicznego, cywilnego, handlowego i gospodarczego (m.in. współautorka zbiorów wydanych w serii Zbiory Orzecznictwa Becka: Prawo cywilne, Postępowanie cywilne, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów, współautorka książki Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych, C.H.Beck Info Biznes 2013, autorka książki Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, C.H.Beck Info Biznes 2009 r. autorka artykułów do Teczki spółki z o.o.).

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.