dr Ariadna H. Ochnio

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN; prokurator; kierownik projektu badawczego „Standardy konfiskaty korzyści z przestępstwa określone w prawie UE i ich wpływ na polskie, niemieckie, francuskie i angielskie prawo karne" (NCN Opus, nr 2019/33/B/HS5/01617); wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu obrotu międzynarodowego i przestępczości transgranicznej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor licznych publikacji naukowych polskich i zagranicznych oraz referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Stałych Grup ds. Przestępczości Zorganizowanej i ds. Unii Europejskiej Europejskiego Konsorcjum Badań Politycznych, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Association Internationale De Droit Pénal – Grupa Polska, University Association for Contemporary European Studies; zainteresowania badawcze: prawo karne, prawo represyjne, współpraca w sprawach karnych w UE, odzyskiwanie korzyści z przestępstwa, AML/CFT, przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego w celu popełniania przestępstw. Nr ORCID 0000-0003-1957-6942.