dr Artur Dariusz Kubacki

Adiunkt Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego; tłumacz przysięgły języka niemieckiego; ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i Stowarzyszenia Germanistów Polskich; konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego; w składzie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych; właściciel Biura Rachunkowego i Tłumaczeń „Kubart" w Chrzanowie na tłumacza przysięgłego; w składzie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych; właściciel Biura Rachunkowego i Tłumaczeń „Kubart" w Chrzanowie.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache am Institut für germanische Philologie der Schlesischen Universität; staatlich vereidigter Übersetzer und Dolmetscher für Deutsch und Polnisch; Experte der Polnischen Gesellschaft vereidigter Übersetzer und Fachübersetzer TEPIS und Mitglied der Gesellschaft polnischer Dolmetscher und Übersetzer sowie des Verbands Polnischer Germanisten; Gutachter des Staatlichen Prüfungsausschusses, wo er an der Durchführung von Prüfungen zum staatlich vereidigten Übersetzer/Dolmetscher mitwirkt; Mitglied der Disziplinarkommission für vereidigte Dolmetscher und Übersetzer; Inhaber des Buchhaltungs- und Übersetzungsbüros „Kubart" in Chrzanów.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.