prof. dr hab Artur Nowak-Far

Jest uznanym specjalistą prawa unijnego; wykłada w Szkole Głównej Handlowej (a także na uczelniach za granicą, m.in. w Japonii, Kanadzie, Rosji, i USA); jest ekspertem Komisji Europejskiej, ma bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami krajowymi i międzynarodowymi. Jest autorem ponad 300 prac naukowych oraz niemal 100 ekspertyz dla przedsiębiorstw i organów administracji publicznej.