prof. dr hab Artur Nowak-Far

Profesor Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.