dr Artur Piaszczyk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej.