Artur Wielgosz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej w RIO w Łodzi.