dr hab. Beata Janiszewska

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę prawa cywilnego materialnego i prawa medycznego. Autorka ponad 130 publikacji z zakresu prawa medycznego, części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, w tym komentarza do Kodeksu cywilnego, dwóch Systemu Prawa Medycznego oraz komentarza do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.