adw. dr Beata Paxford

Doktor nauk prawnych, adwokat, ma na swoim koncie Komentarz do Ustawy o kredytach hipotecznych, współautorka Komentarza do ustawy Prawo Bankowe i innych publikacji poświęconych prawu bankowemu i kredytom, od ponad 10 lat zajmuje się w praktyce prawem bankowym, w tym umowami kredytu, consumer finance oraz AML