adw. dr Beata Paxford

Doktor nauk prawnych, adwokat oraz adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Administracji UW, w dziedzinie prawa bankowego i gospodarczego. Jest jedynym doktorem wypromowanym przez śp. Prof. dr. hab. Remigiusza Kaszubskiego. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa bankowego, prawa handlowego w tym poświęconych bankowości islamskiej. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa bankowego, prawa handlowego, w tym poświęconych bankowości islamskiej. Publikuje w Polsce i za granicą. Uczestniczy jako prelegentka w konferencjach bankowych, dotyczących m.in. takich zagadnień jak interchange fee, instrumenty pochodne, karty płatnicze czy Rekomendacje KNF.