dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD

Kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, radca prawny,