dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie studiów administracyjnych i prawniczych oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego, doktor nauk prawnych. Adiunkt na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie. Był wykładowcą w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego UJ we Lwowie i Tarnopolu oraz asystentem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ. Odbył wizyty studyjne na uniwersytetach w: Cambridge, w Pécsu, Sztokholmie i Uppsali oraz w Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu.