prof. zw. dr hab. Bożena Gronowska

Profesor zw. doktor habilitowany, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;