Bożena Lenart

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się legislacją. Autorka wielu praktycznych publikacji z zakresu prawa pracy – artykułów oraz książek („Umowa o pracę”, „Zwolnienie pracownika”, „Urlopy rodzicielskie”, „Rodzicielstwo pracownika”, „Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy”, „Zasady rozliczania czasu pracy”). Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, urlopów pracowniczych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, odpowiedzialności porządkowej i materialnej a także mobbingu. Od wielu lat prowadzi także szkolenia z prawa pracy.