dr Bożena Oleszko-Kurzyna

Dr nauk ekonomicznych. Pracuje w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.