prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.