dr Dariusz Aziewicz

LL.M. in Comparative Law (University of Florida). Doktorant w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW.