System Prawa Unii Europejskiej

Całościowe omówienie porządku prawnego Unii Europejskiej i pozycji Polski w tym systemie.

System Prawa Unii Europejskiej jest jedyną na polskim rynku serią wydawniczą, która w sposób tak rozległy i całościowy omawia porządek prawny Unii Europejskiej i pozycję Polski w tym systemie. Publikacja uwzględnia zarówno polską jak i europejską literaturę związaną z tematyką prawa UE oraz najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy omawianych zagadnień.

Dzieła z serii System Prawa należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym, kompleksowych opracowań systemów prawa. Pozwalają one dogłębnie spojrzeć na poszczególne gałęzie prawa oraz w sposób wyczerpujący zapoznać się z ich problematyką.

System Prawa Unii Europejskiej ze względu na obszerność omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – będzie przedmiotem analizy 16 tomów. Redaktorem naczelnym serii jest prof. dr hab. Andrzej Wróbel, nauczyciel akademicki, sędzia Sądu Najwyższego, w latach 2011–2017 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo".