dr Dariusz Filip

Doktor nauk ekonomicznych, jest adiunktem w Katedrze Finansów na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.