dr hab. Dariusz Fuchs

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także członkiem Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law; PEICL (od 2006 r.) przygotowującym dla Komisji Europejskiej projekt prawa europejskiego o umowie ubezpieczenia, członkiem Komitetu Strategicznego Polskiego oddziału AIDA (Światowe Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego), a także członkiem Project Group on a Project of Reinsurance Contract Law (od 2016 r.; PRICL). Radca prawny, właściciel kancelarii w Katowicach. Pełni funkcję arbitra w sporach krajowych i międzynarodowych rozstrzyganych w Sądach Arbitrażowych oraz Polubownych przy: Krajowej Izbie Gospodarczej, Urzędzie Rzecznika Finansowego, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. W powyższych sądach jest wpisany na listy stałych lub rekomendowanych sędziów polubownych. Ze względu na tę aktywność jest także jednym z członków Stowarzyszenia Sędziów Sądów Polubownych. Został wpisany na listę stałych mediatorów przy: Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Jest także wpisany na listę stałych mediatorów przy Komisji Nadzoru Finansowego, Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, jak również Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Katowicach.

 • Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego
  %
  Monografia podejmuje tematykę międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Pozwala ona na zapoznanie się z tytułową problematyką w...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: Druk, PDF
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 199,20 zł
  Monografia podejmuje tematykę międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych. Pozwala ona na zapoznanie się z tytułową problematyką w...
 • Mediacja cywilna. Komentarz
  %
  Kompleksowe omówienie problematyki instytucji mediacji w prawie cywilnym. Komentarz umożliwia prawidłową analizę kontekstu praktycznego mediacji oraz daje możliwość lepszej wykładni norm prawa...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Kompleksowe omówienie problematyki instytucji mediacji w prawie cywilnym. Komentarz umożliwia prawidłową analizę kontekstu praktycznego mediacji oraz daje możliwość lepszej wykładni norm prawa...
 • Problemy pogranicza prawa cywilnego. Boundary problems of civil law
  %
  Monografia Problemy pogranicza prawa cywilnego omawia liczne dylematy współczesnego prawa cywilnego. W tworzeniu opracowania brali udział specjaliści z zakresu wielu subdyscyplin badawczych szeroko...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk, PDF
  186,15 zł
  219,00 zł
  Najniższa cena: 175,20 zł
  Monografia Problemy pogranicza prawa cywilnego omawia liczne dylematy współczesnego prawa cywilnego. W tworzeniu opracowania brali udział specjaliści z zakresu wielu subdyscyplin badawczych szeroko...
 • Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeniowych – między teorią a praktyką
  %
  Przedmiotowa monografia jest próbą przystępnego przestawienia autorsko wybranych istotnych zagadnień, dedykowaną nie tylko osobom profesjonalnie zajmującym się tematyką usług finansowych, lecz...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
  143,65 zł
  169,00 zł
  Najniższa cena: 135,20 zł
  Przedmiotowa monografia jest próbą przystępnego przestawienia autorsko wybranych istotnych zagadnień, dedykowaną nie tylko osobom profesjonalnie zajmującym się tematyką usług finansowych, lecz...