dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego.