Prof. zw. dr hab. Dariusz Wędzki

Profesor zwyczajny doktor habilitowany ekonomii, kierownikiem Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajmuje się analizą finansową, rachunkowością finansową i sprawozdawczością finansową, zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości oraz restrukturyzacją finansową.

Był ekspertem firm doradczych White Young Green International, White Young Green Consulting oraz Alteverso Consulting Group. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy PKP SA, członkiem Rady Nadzorczej PMR Restrukturyzacja SA, ekspertem Instytutu Prawa Gospodarczego oraz kancelarii prawnej Tomasik, Pakosiewicz, Groele.

Prowadził szkolenia dla takich firm, jak Kompania Piwowarska, Coca-Cola, Polkomtel, Grupa Lafarge, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski i wielu innych. Realizował szereg planów restrukturyzacji i planów naprawczych dla przedsiębiorstw, a także tworzył algorytmy programów komputerowych w dziedzinie analizy finansowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Był doradcą zarządu Stoczni „Nauta” SA oraz doradcą ds. restrukturyzacji finansowej Stocznia „Gdynia” SA. Był również członkiem Rady Nadzorczej Grupy Krajowa Spółka Cukrowa SA. Kierował wdrożeniem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania, informatyki oraz finansów w sądownictwie w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Był ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Gospodarki. Był członkiem zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. opracowania nowego Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.

Jest współautorem i autorem książek: Zarządzanie płynnością finansową, Strategie płynności finansowej oraz Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Jego książka Zarządzanie płynnością finansową otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Za książkę Strategie płynności finansowej został nominowany do nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Z kolei pierwsza edycja książki Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego otrzymała nagrodę Beta w 2007 roku. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach, jak „Rachunkowość”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, „Ekonomista”, „Bank i Kredyt”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” i innych. Członek Instytutu Allerhanda oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest współtwórcą stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu.

 • Wskaźniki finansowe dla sprawozdania wg. Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  %
  Znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajduje się w centrum uwagi nie tylko zarządu przedsiębiorstwa i jego służb, ale również wielu ważnych interesariuszy, takich jak rynek kapitałowy,...
  Seria: Rachunkowość
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
  84,15 zł
  99,00 zł
  Najniższa cena: 74,25 zł
  Znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa znajduje się w centrum uwagi nie tylko zarządu przedsiębiorstwa i jego służb, ale również wielu ważnych interesariuszy, takich jak rynek kapitałowy,...
 • Controlling należności w przedsiębiorstwie
  %
  Pierwsza pozycja na rynku traktująca o analizie, zarządzaniu i prognozowaniu należności w przedsiębiorstwie. Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania...
  Seria: Podatkowe Komentarze Becka
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  211,65 zł
  249,00 zł
  Najniższa cena: 186,75 zł
  Pierwsza pozycja na rynku traktująca o analizie, zarządzaniu i prognozowaniu należności w przedsiębiorstwie. Książka wyjaśnia, jak należności wpływają na wartość przedsiębiorstwa i jego działania...