dr Dorota Adamek-Hyska

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej, ekspert, trener i konsultant w zakresie rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka wielu specjalistycznych publikacji w prasie branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.