dr Elżbieta Malinowska-Misiąg

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie